Kysymykset & vastaukset

 

 

 

Tälle sivulle on koottu oppilaiden lähettämiä kysymyksiä opiskelusta Riveriassa

YLEISIÄ KYSYMYKSIÄ:

K: Millaista opiskelu on?

V: Opiskelu on vaihtelevaa ja monipuolista. Alasta riippuen teorian ja käytännön tekemisen sekä työssäoppimisen määrä vaihtelevat. Kaikkien alojen opiskeluun liittyy sekä teoriatiedon opiskelua että käytännön harjoituksia. Yhteiset tutkinnon osat eli ns. yleissivistävät opinnot suoritetaan pääsääntöisesti jaksoittain lähiopetuksessa, mutta näidenkin suoritustavoissa on vaihtoehtoja opiskelijan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

K: Paljonko Riveriassa on opiskelijoita?

V: Tutkinto-opiskelijoiden määrä vaihtelee vuoden mittaan, mutta määrä on keskimäärin yli 8000. Sen lisäksi on vielä opiskelijoita, jotka tekevät vaikka vain korttikoulutuksia tai muita lyhyitä koulutuksia. Jos heidätkin lasketaan mukaan, määrä on vuosittain jopa 15000.

K: Miten pitkät tunnit?

V: Tuntien pituudet vaihtelevat aloittain. Usein toimitaan jossain määrin työelämän työtahdin mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että välttämättä ei ole 45 min. oppituntia, jota seuraa välitunti vaan voidaan työskennellä esimerkiksi jokin tietty työvaihe valmiiksi, jonka jälkeen on tauko. Monilla aloilla opintoihin kuuluu ns. päivävuoroa ja iltavuoroa.

K: Minkälaiset tilat Riverialla on?

V: Riverialla on hyvät, nykyaikaiset ja toimivat oppimisympäristöt. Pääset tutustumaan eri alojen oppimisympäristöihin Toisen asteen yhteys-sivuston alaesittelyiden kautta. Toisilla aloilla työskennellään enemmän oppilaitoksen tiloissa ja toisilla aloilla oppimisympäristöinä voivat toimia esimerkiksi alan yhteistyöyritykset.

K: Miten pitkään koulutukset kestää?

V: Opiskeluaika voi vaihdella opiskelijan henkilökohtaisen suunnitelman, aiemman osaamisen ja työssäoppimisten mukaisesti. Pääsääntöisesti peruskoulusta tulevalla opiskelijalla opintojen suorittamiseen kuluu n. 3 vuotta. Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä, joka on mitoitettu n. kolme vuotta kestäväksi.

K: Onko lukio miten vaikeaa? / Onko koulutus rankkaa jos käy kaksoistutkinnon?

V: Lukio-opiskelu vaatii paneutumista ja panostamista lukiojakson aikana. Lukiossa opiskeltava jakso on kuusi viikkoa pitkä ja siinä tulee paljon asiaa lyhyessä ajassa. Moni opiskelija kokee, että lukio on kiva ”vastakohta” ammatillisille tunneille: Ammatillisissa opinnoissa pääsee tekemään käytännössä paljon ja lukiojaksolla taas pääsee keskittymään teoriaopiskeluihin. Koska lukiojakso on kerrallaan vain kuusi viikkoa, pitää valmistautua tekemään töitä, että saa kuuden viikon aikana kaikki tarvittavat lukio-opinnot valmiiksi ja kokeet hyväksytyksi.

K: Saako lisäapua tarvittaessa?

V: Opintoihin on saatavissa lisätukea henkilökohtaisen tarpeen mukaisesti. Joskus tämä voi olla opettajan tai ammatillisen ohjaajan lisäohjausta tuntien aikana. Joskus voidaan tehdä erityisen tuen suunnitelma, jos opiskelijalla on esimerkiksi oppimisen vaikeuksia. Tällöin lisäohjausta voi antaa opettaja tai erityisopettaja. Lisätuesta ja -ohjauksesta sovitaan opettajien kanssa alalla sekä erityisen tuen suunnitelmassa erityisen tuen opiskelijoilla.

K: Onko hyvä ruoka?

V: Tottakai on! Opiskelijoille kuuluu lounaan lisäksi päivittäin ilmainen aamupuuro. Kun aivot saa hyvää energiaa hyvästä ruuasta, opiskelutkin sujuvat paremmin. 

K: Tykkäättekö uusista opiskelijoista?

V: Totta kai tykkäämme! Me odotamme täällä uusia innostuneita ja kiinnostuneita opiskelijoita saapuvaksi, että päästään työskentelemään yhdessä!

K: Jääkö koulun ohella vapaa-aikaa?

V: Kyllä varmasti jää. Ammatillisissa opinnoissa voi tulla samalla tavalla kotiläksyjä ja -tehtäviä kuin vaikkapa lukiossa, mutta pääasiallisesti päivän työtehtävät suoritetaan koulupäivän aikana. Monilla aloilla on itsenäisiä etätyöskentelyn päiviä, joihin annetaan laajempia tehtäviä tehtäväksi kotona oman aikataulun mukaisesti.

K: Voiko lukio-opintojen jälkeen mennä opiskelemaan amikseen esimerkiksi vastaanottovirkailijaksi?

V: Kyllä voi. Lukion suorittaneen tulee hakeutua opiskelemaan jatkuvassa haussa. Jatkuvassa haussa olevat tutkinnot löytää Riverian nettisivuilta. Lukion suorittaneen ei tarvitse suorittaa kaikkia yhteisiä tutkinnon osia (35 osp) ammatillista perustutkintoa opiskellessa vaan valtaosa niistä tunnustetaan eli hyväksiluetaan lukio-opintojen perusteella. Muutamia yhteisiä tutkinnon osia jää lukion suorittaneellekin suoritettavaksi, esimerkiksi yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta tai työelämässä toimiminen. Näitä sisältöjä ei opiskella lukiossa.

SOSIAALI- JA TERVEYSALA:

K: Kuinka paljon kunto vaikuttaa mahdollisuuksiin?

V: Kunto ei vaikuta alalle pääsemisen mahdollisuuksiin. Alalle hakeutuessa on hyvä kuitenkin ottaa huomioon työn fyysisyys, mutta ennen kaikkea myös psyykkinen vaativuus.

K: Kuinka moni pääsee lähihoitajan koulutukseen?

V: Tiedot tallentuvat uuteen opintopolkuun marraskuun aikana. Sieltä kannattaa käydä tarkistamassa tilanne.

K: Kuinka moni pääsee lähihoitajan koulutukseen?

V: Yhteishaun aloituspaikkoja on sosiaali- ja terveysalalle, lähihoitajaksi

K: Onko sukupuolella vaikutusta pääsemiseen?

V: Ei ole vaikutusta.

K: Millaista opiskelu on?

V: Sosiaali- ja terveysalan opinnoissa on paljon teoriaopiskelua, mutta myös käytännön harjoituksia oppilaitoksessa. Opinnoissa käydään läpi ihmiselämä ”vauvasta vaariin” eli opintojen aikana tullaan työskentelemään monen ikäisten asiakkaiden kanssa niin oppilaitoksen oppimisympäristöissä kuin työelämässäkin. Sosiaali- ja terveysalan opinnoissa korostuu myös vuorovaikutustaidot ja niiden harjoitteleminen. Syytä ei tietenkään ole unohtaa myöskään ammattimatematiikkaa, jota ei tarvitse pelätä, mutta joka tulee pystyä suorittamaan hyväksytysti, että opinnoissa voi edetä. Kannattaa tutustua alan esittelyvideoon Toisen asteen yhteys-nettisivustolla.

HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALA

K: Millaiset koulutilat ovat (kosmetologi)?

V: Kosmetologit työskentelevät koululla ns. harjoitusluokissa sekä kosmetologien Oppihoitolassa, johon talon ulkopuoliset asiakkaat voivat varata aikoja. Harjoitusluokissa on hoitopaikkoja, joissa opetellaan erilaisten hoitojen tekemistä esimerkiksi luokkakaverille.

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

K: Saako lisäapua tarvittaessa?

V: Opettajat tarjoavat lisäapua ja -tukea opintoihin opiskelijan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

METSÄALA:

K: Onko siellä rennot / hyvät opettajat?

V: Meillä on ammattitaitoiset opettajat, joiden tavoitteena on kouluttaa opiskelijoita ammattinsa alkutaipaleelle. Hyvät ja rennot opettajamme siis vaativat opiskelijoilta aktiivisuutta omien opintojensa suhteen ja siitähän rentous tuleekin: kukin hoitaa oman tonttinsa!

K: Kuinka hyvä palkka yleensä ammatissa?

V: Metsäkoneenkuljettajan keskimääräinen palkka on palkkavertailun mukaan 3 209€ kuukaudessa. Alussa tosi palkka ei ole noin suuri, mutta erilaiset lisäkorvaukset voivat nostaa palkkaa paljonkin.

MUOTIALA:

K: Onko muotialalla vaan teorian käymistä?

V: Ei! Opinnot koostuvat hyvin paljon käytännön tekemisestä. Tutustuthan koulutusalojemme esittelyvideoihin Toisen asteen yhteys-sivustolla: https://toisenasteenyhteys.riveria.fi/videoesittelyt/

Sieltä löytyy esittelyt mittatilausompelijan, designtekstiilien valmistajan, sisustustekstiilien valmistajan sekä artesaanikoulutuksiin liittyen.

MAATALOUSALA:

K: Kuinka paljon kirjoilla opiskelua?

V: Maatalousala on varmasti yksi käytännön läheisimmistä ammatillisen koulutuksen aloista. Kaikkea ei kuitenkaan aina voi käytännön työtehtävissä tehdä ja toteuttaa ja kokea, joten teoriaopetuksellakin on paikkansa ja tarpeensa maatalousalan työtehtäviin liittyen. Teoriaa ja käytäntöä hyvässä suhteessa!

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO / MAARAKENNUS:

K: Paljonko on oppilaita?

V: Maarakennusalaan suuntautuneita rakennusalan perustutkinnon opiskelijoita on yhteensä noin sata eri vuosikursseilla.

K: Millaiset opiskelu tunnit

V: Paljon käytäntöä ja siinä ohessa myös teoriaa.